BSE Tesisat Kalite ve Ustalık Anlayışımızla sizlerleyiz.

Mekanik Tesisat Ankara

30 Yıllık Deneyim ve Tecrübemizle Hizmetinizdeyiz.

Ankara Sıhhı Tesisat Firması

Kazan Dairesinde Doğalgaza Dönüşüm

Kazan dairesinin dönüşümünde dikkate alınacak aşamalar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

" Keşif ve teknik etüt,

" Kalorifer kazanının uygunluğu ve dönüşüm,

" Bacanın uygunluğu,

" Havalandırma sistemi ve kazan dairesinin havalandırılması,

" Elektrik ve topraklama tesisatı

Keşif ve Teknik Etüt

Dönüşüm işleminden önce sistemin kurulacağı yerde teknik bir etüt yapılmalıdır. Bu aşamada kurulacak sistemin ısıl kapasitesi, cihaz seçimi, bacanın uygunluğu, havalandırma sisteminin belirlenmesi gibi dönüşümle ilgili teknik konularla ilgili ön çalışmalar yapılır.

Kalorifer Kazanının Uygunluğu ve Dönüşümü

Mevcut kalorifer kazanının ısıl kapasitesi ile birlikte binadaki mevcut radyatörlerin kapasitesine bakılarak, gerekiyorsa yeniden ısı hesabı yapılarak kazan kapasitesi ve tipi belirlenir. Mevcut kazanda tadilatlar yapılarak dönüşümün sağlanabileceği durumlar vardır. Ancak tadilatlı dönüşümden sonraki kazanların verimi, yeni doğalgazlı kazanlardan düşük olduğu için tercih edilmemektedir.

Bacanın Uygunluğu

Doğalgaz dönüşümlerinde dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi de dönüşümden sonraki baca daraltılmasıdır. Katı ya da sıvı yakıta göre hesaplanmış baca kesitinin doğalgaz dönüşümünden sonra tekrar hesaplanması gerekir.

Doğalgaz kullanımında daha az yakma havası kullanılması nedeni ile daha az baca gazı oluşacaktır. Bu nedenle baca kesitinin daraltılması gerekmektedir.

Doğalgaz kullanımında bacanın eski haliyle kullanılması bacada yoğuşmaya neden olur. Bu durum bacada hasarlara ve kazan borularında çürümeye neden olur.

Havalandırma Sistemi ve Kazan Dairesinin Havalandırılması

Yanma için gerekli teorik hava ihtiyacından daha fazlası kazan dairesine verilmelidir. Havalandırma, alt ve üst havalandırma menfezleri ile sağlanır. Alt ve üst havalandırma menfezlerinin boyutlarının hesabı standartlarda belirtilmiştir.

Elektrik ve Topraklama Tesisatı

Doğalgaz dönüşümünde kazan dairelerinde elektrik donanımı yönünden alınması gereken en önemli tedbir, ana elektrik şalterinin ve kumanda panosunun kazan dairesi dışına yerleştirilmesidir. Her kazan için ayrı topraklama yapılmalı ve aydınlatma sistemi standartlara uygun olarak yerleştirilmelidir.

Binalarınızın yangın riski, hacimlerin veya ekipmanların yapı ve kurum için önemi ve özellikleri önereceğimiz sistem için belirleyici olmaktadır. 

Korunacak hacimlerin veya ekipmanların kullanım amaçları, oluşabilecek yangın tipleri ne tür bir sistem kurulması gerektiğini belirleyen unsurlardır.

Patlayıcı veya parlayıcı ekipmanların bulunduğu hacimlerde, bilgi işlem, arşiv gibi bilgilerin depolandığı yerlerde, enerji toplama ve dağıtım noktalarında farklı gazlı söndürme sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadırlar.

Hacimlerde insan bulunması veya bulunmaması hangi sistemin kurulacağını belirleyen unsurlardan biridir.

Dünyanın önde gelen üreticileri tarafından imal edilmiş, onaylı gaz ve ekipmanlar ile, sistemlerinizi standartlara uygun yazılımlar kullanarak tasarlıyor ve kuruyoruz.

Yangın riskiniz ve işletme devamlılığının önemi, sizin için kuracağımız sistemi belirlememizde rol oynar. 

Gazlı söndürme sistemi ihtiyacınız için EEC'ye başvurduğunuzda sizin için en uygun sistemi uygulayabilmek için bir dizi tespit ve değerlendirme çalışması yapıyoruz.

Tesisiniz ve işletmeniz incelenerek yangın riskiniz ve bir yangın anında işletmenize ait reaksiyon belirlenir.

Gazlı söndürme sisteminin uygulanması gereken hacimler ve bu hacimlerin özellikleri belirlenir.

Gazlı söndürme sistemi uygulanacak hacimlerde elektrik, mekanik ve inşai kapsamda diğer önlemler belirlenir ve raporlanır.

Gazlı söndürme sistemi uygulanacak hacimlerdeki insan faktörü dikkate alınarak ve onaylı yazılımlar kullanılarak ihtiyaca cevap verecek en uygun çözüm sunulur.

Geleceğe dönük genişleme ve tedarik açısından oluşacak ihtiyaçlar da değerlendirilerek, malzeme ve tesisat maliyetleri ile birlikte sistem seçenekleri sunulur.

Sistem montajından sonra, devreye almadan önce gaz sızdırmazlık testi ile güvenilir sistem kurulumu sağlanır.

Çözümde karar kılındığında, uygulama projeleri hazırlanır, montaj ve programlama tamamlanarak güvenlik ve sistem işletme personeliniz eğitilir ve sistem teslim edilir.

Başlangıç aşamasında mühendislerimiz sistemin çalışmasını süpervize ederek, sistem operatörlerinin eğitim eksikleri varsa tamamlarlar ve gerek duyulduğu takdirde küçük programlama ayarlarını gerçekleştirirler.

Sistemleriniz işletmeye alındıktan sonra da bakım ve servis gereksinimleriniz için teknik servis ekiplerimiz emrinizdedir.

Farklı ürün seçenekleri ile ihtiyaç duyduğunuz çözümleri üretiyoruz. 

Komple anahtar teslimi çözümlerimiz için farklı ortamlar için farklı gazde yer alan gazlı söndürme sistemi ürün yelpazemiz sağlamak amacıyla ürünlerimiz arasında gazlı söndürme sistemlerinin yanı sıra sızdırmazlık testi ile de sistem kurulan hacimdeki güvenirliği de kontrol ediyoruz.

FM200 gazlı söndürme sistemi

CO2 gazlı söndürme sistemi

N2 gazlı söndürme sistemi

Argon gazlı söndürme sistemi

Kalite Politikamız

Şirketimizin Politikası; Müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, geçerli yasal düzenlemelere ve şartnamelere uygun uluslararası düzeyde kaliteli hizmet sunmaktır. Bu amaç doğrultusunda:

Değişen müşteri beklentilerine hızlı bir şekilde cevap verebilmek için sürekli iyileştirme faaliyetlerini etkin olarak sürdürmek;

Kaliteli hizmet sunmak amacıyla tedarikçi ve taşeronlarımızın kalitelerini yükseltmelerini teşvik etmek;

Kaynaklarımızı en etkin ve verimli bir biçimde kullanmak;

Performansımızı ve rekabet gücümüzü en yüksek düzeye çıkarmaktır.

Çevre Politikamız

Proda Mühendislik Ltd. Şti. yönetim ve çalışanları, kapsamda belirtildiği üzere , merkez ve şantiyelerinde;

Kuruluşun Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 14001:2004 standardı gereklerine uymayı,

Çevre boyutları ile ilgili uyulması zorunlu kabul edilmiş, ulusal ve yerel kanun ve yönetmeliklere, Müşteri Şartnamelerine uygun çalışmayı,

Çevre kirliliğini önlemeyi,

Doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmayı,

Sürekli gelişimi ve bu konuda hedefler koymayı,

Çevre politikasını çalışanlarına, tedarikçi ve taşeronlarına iletmeyi

Çevre politikası olarak benimsemekte ve taahhüt etmektedir.